Rajasthan T20 won by 62 runs

Rajasthan T20 won by 62 runs

Medaram Jathara